Dom Seniora - Choszczówka

Typ
użyteczność publiczna
Lokalizacja
Warszawa Białołęka
Data
2014
Klient
Inwestor prywatny
Status
Koncepcja

Dom Seniora budynek 2-kondygnacyjny.

powierzchnia terenu - 10 482 m2
powierzchnia użytkowa - 2 177 m2
liczba pensjonariuszy - 52

Funkcja - projektowany obiekt ma stanowić propozycję komfortowego pobytu dla osób starszych, o różnym stopniu niepełnosprawności. Standard obiektu ma gwarantować usługi nie tylko w zakresie zapewnienia podstawowych usług bytowych (wyżywienie, mieszkanie, utrzymanie w czystości), ale ma świadczyć usługi medyczno-pielęgniarskie, terapeutyczne i opiekuńcze. Projekt zakłada budowę nowego obiektu w formie dwóch nowoczesnych brył połączonych przestrzennie i funkcjonalnie z istniejącym na terenie starym dworkiem, wpisanym do ewidencji zabytków. pozostała część działki - kompleks leśny, ma pozostać terenem o charakterze parkowo-rekreacyjnym, służącym mieszkańcom domu.