Centrum Dystrybucyjne Havi Logistics

Typ
budynki przemysłowe
Lokalizacja
Warszawa
Data
2018
Klient
HAVI LOGISTICS SP. Z O.O.
Status
Zrealizowany

powierzchnia terenu - 2,5 ha
powierzchnia zabudowy cz. projektowana - 5436 m2
powierzchnia użytkowa - 5882 m2

Nowy budynek składa się z parterowej hali zawierającej mroźnię, chłodnię i magazyn suchy oraz dwukondygnacyjnej części frontowej zawierającej doki przeładunkowe na parterze i część biurowo-socjalną na piętrze.

Projektowany budynek charakteryzuje się prostą formą architektoniczną na rzucie zbliżonym do prostokąta z wyciętym fragmentem północno-zachodniego narożnika, wynikającym z kształtu działki.

Forma budynku odzwierciedla podział funkcjonalny na:
- wyższą, jednokondygnacyjną halę, o wysokości 12,50m, zawierającą komorę mroźni, komorę chłodni i magazyn suchy.
- niższą, dwukondygnacyjną część frontową, o wysokości 9,90m, zawierającą doki przeładunkowe na parterze i część biurowo-socjalną na piętrze.

Część wyższa obiektu – jednokondygnacyjna hala, stanowi obudowę magazynu suchego i 2 komór technologicznych: mroźni i chłodni, umieszczonych wewnątrz w systemie “box in box”, wyizolowanych termicznie.

Część niższa obiektu – jest kontynuacją podobnych funkcji oraz formy istniejącego budynku DC HAVI.

Główne wejście do projektowanego budynku przewidziano na styku z budynkiem istniejącym co stwarza możliwość użytkowania go przez oba budynki.