Centrum handlowo - usługowe Leclerc

Typ
użyteczność publiczna
Lokalizacja
Częstochowa
Data
2002
Klient
E.LECLERC POLSKA
Status
Koncepcja

Centrum usługowo-handlowe LECLERC

powierzchnia terenu - 90 060 m2, powierzchnia użytkowa - 30 139 m2

W Centrum usługowo-handlowym znajdą miejsce: hipermarket, mniejszy sklep typu market specjalistyczny oraz galeria z pasażami mieszczącymi butiki i usługi. Bryła budynku składa się z dwóch części o różnej wysokości. Pierwsza, w formie prostokąta mieści hipermarket oraz rezerwę na podobną funkcję handlową. W drugiej, na planie półokręgu zaprojektowano galerię handlową z bocznym pasażem łukowym. Obie części zintegrowane są głównym pasażem wewnętrznym, łączącym wejścia do budynku na osi wschód - zachód. Pasaże, doświetlone z góry świetlikami oraz bocznymi oknami, stanowią osie kompozycyjne obiektu. Na styku obydwu pasaży, w środkowej części budynku, zaprojektowano główne wejście, wyróżnione dwukolumnowym portykiem. Budynek w zasadniczej części jest jednokondygnacyjny, natomiast w części północno-zachodniej, najbardziej eksponowanej, oraz w części południowo-wschodniej posiada antresole, o funkcjach biurowych oraz zaplecza socjalnego dla projektowanych marketów. Całość obiektu została zaprojektowana w konstrukcji szkieletowej mieszanej stalowo-żelbetowej.