Zespół mieszkaniowy z usługami na Żoliborzu

Typ
mieszkalne wielorodzinne
Lokalizacja
Warszawa
Data
1999
Klient
Gmina Warszawa - Centrum
Status
Zrealizowany

powierzchnia zabudowy - 6 612 m2
powierzchnia użytkowa mieszkań - 15 065 m2, powierzchnia użytkowa usług - 669 m2
ilość lokali mieszkalnych - 171
ilość miejsc postojowych - 216

Zespół mieszkaniowy wielorodzinny z usługami w parterze i dwukondygnacyjnym garażem Rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne Żoliborza lat 30-ych, z okresu modernizmu, nadają tej dzielnicy swoiste piętno wymagające uszanowania. Typowymi dla tego okresu obiektami są kolonie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, tzw. Żoliborz Oficerski oraz budynki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Charakteryzuje je prostota architektury, funkcjonalne mieszkania, budynki otoczone zielenią, wewnętrzne dziedzińce z placami zabaw i rekreacji. Projektowany budynek usytuowany jest na północnym skraju historycznego Żoliborza Centralnego niedaleko skrzyżowania ulic Potockiej i Mickiewicza. Ulica Mickiewicza stanowi połączenie tego rejonu z centrum Warszawy. Rozwiązania urbanistyczne pokazują możliwość koegzystencji 4-6 kondygnacyjnej zabudowy wielorodzinnej usytuowanej przy ruchliwszych ulicach z niską zabudową jednorodzinną na zapleczu. W przyjętych założeniach projektowych znajdują odbicie wzorce architektury i urbanistyki Żoliborskiej z lat 20-ych i 30-ych obecne w najbliższym otoczeniu obiektu.Komfort mieszkania w tym zespole zostanie uzyskany dzięki zaprojektowaniu przestronnych, dobrze przewietrzanych mieszkań, umieszczaniu usług w parterach budynku, zlokalizowaniu w podziemiach garaży oraz poprzez zapewnienie bezpieczeństwa i możliwości łatwego wydzielenia wewnętrznej strefy z ograniczonym i kontrolowanym dostępem. W przyjętej koncepcji zaproponowano kwartał mieszkalny z dwoma wewnętrznym dziedzińcami, na który prowadzą prześwity bramowe. Na środku dziedzińca proponuje się umieszczenie drzew i krzewów oraz placów zabaw i terenów rekreacyjnych. Wokół dziedzińca zlokalizowano wejścia do klatek schodowych i do wind. Od strony ul.Marii Kazimiery zlokalizowano funkcje usługowo-handlowe. Dla podkreślenia funkcji ww. pomieszczeń parter budynku został wyróżniony innym kolorem oraz fakturą wykończenia.