Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielcze (CER) Poczty Polskiej

Typ
budynki przemysłowe
Lokalizacja
Wrocław
Data
2004
Klient
Poczta Polska SA
Status
Zrealizowany

 

W granicach terenu objętego inwestycją Centrum Ekspedycyjno - Rozdzielczego Poczty Polskiej zlokalizowano następujące obiekty kubaturowe: - hala główna technologiczna – budynek eksploatacyjny (BT) - budynek administracyjno-biurowy – budynek biurowy (B) - budynek portierni z wartownią (W) - budynek techniczny (T) - moduł kasowo-skarbcowy (alternatywny) (MS) - moduł magazynowy (alternatywny) (MM) - obiekty związane z gospodarką ściekową - obiekty związane z ochroną przeciwpożarową Na potrzeby związane z odprowadzeniem wód deszczowych wybudowano zbiornik retencyjny wg proj. instalacji sanitarnych. Budynki mają zwarte prostokątne formy, czytelne założenia przestrzenno - funkcjonalne oraz proste, graficzne elewacje. Rozwiązanie architektoniczne stanowi racjonalne uzupełnienie projektu technologicznego. Hala główna posiada szkieletową konstrukcję stalową, przy czym możliwa jest jej rozbudowa w kierunku północnym oraz południowym. Elewację wykonano z płyt warstwowych w kolorze niebieskim. Pozostałe budynki posiadają konstrukcję żelbetową. Elewacje budynku biurowego wykonane są głównie z okładziny ceramicznej w kolorze jasno-szarym. Ściany osłonowe zewnętrzne kolejnych budynków wykonano z paneli elewacyjnych z blachy aluminiowej w kolorze srebrnym i częściowo w kolorze niebieskim, w układzie poziomym z izolacją termiczną w postaci wełny mineralnej mocowanej do ścian betonowej lub do ścian z bloczków typu SILKA. "Kiosk" portierni posiada konstrukcję samonośną wykonaną z paneli przekładkowych pokrytych zbrojonym laminatem poliestrowo – szklanym. Realizacja powstała w ramach projektu dotyczącego unifikacji architektoniczno-budowlanej Centrów Ekspedycyjno-Rozdzielczych Poczty Polskiej.