Chopin Airport City

Typ
użyteczność publiczna
Lokalizacja
Warszawa, Lotnisko Okęcie
Data
2010
Klient
P.P. „Porty Lotnicze”
Status
Koncepcja

Chopin Airport City powierzchnia terenu 289 100 m2, powierzchnia użytkowa - 399 891 m2

PROJEKT KONKURSOWY

Tereny przy portach lotniczych na całym świecie w coraz większym stopniu nabierają cech charakterystycznych dla centrów konferencyjno-wystawienniczych oraz handlowych. Zwykle są one łatwo dostępne dla potencjalnych klientów oraz mają doskonałą infrastrukturę.

Pojęcie AIRPORT CITY jest zwiastunem nowej generacji parków biznesowych w sąsiedztwie portów lotniczych. Mobilność prowadzi do sukcesu korporacji międzynarodowych. Wiele firm korzystających regularnie z połączeń lotniczych międzynarodowych, jak również lokalnych powinno znaleźć tu swoje przedstawicielstwo. W trakcie globalizacji mobilność stanie się jeszcze bardziej istotnym czynnikiem warunkującym sukces. W odpowiedzi na to, AIRPORT CITY oferuje możliwości poruszania się w dwóch wymiarach – w formie ułatwionego kontaktu z rozwijającymi się dynamicznie firmami w najbliższym otoczeniu, oraz ułatwionego kontaktu z całym światem za pośrednictwem międzynarodowej sieci linii lotniczych. MPL CHOPIN AIRPORT ma aspiracje stania się jednym z największych portów lotniczych w rejonie wschodniej Europy. Rozwój infrastruktury CHOPIN AIRPORT CITY może sprawić, że stanie się on w przyszłości centrum nie tylko dla międzynarodowego transportu lotniczego, ale również dla krajowych oraz międzynarodowych przedsiębiorstw. Lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie portu lotniczego, funkcji pasażu - galerii handlowo-usługowej połączonej z ofertą biur wysokiej jakości i innych usług pokrewnych będzie atutem tego miejsca.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

  • Przestrzenne uporządkowanie komunikacji wewnętrznej oraz integracja istniejącej zabudowy MPL Okęcie i planowanego AIRPORT CITY;
  • Zaprojektowanie na terenie lotniska charakterystycznego układu urbanistycznego, wyróżniającego się kompozycją widoczną z lotu ptaka a jednocześnie utworzenie unikalnej przestrzeni miejskiej, interesującej nie tylko dla klientów lotniska lecz również dla mieszkańców Warszawy;
  • Koncentracja miejskiego programu usługowego na przestrzeni zadaszonego pasażu galerii CHOPIN zlokalizowanej nad stacją kolejową, uliczek i placów miasteczka AIRPORT CITY, w powiązaniu z lokalizacją dworca autobusowego oraz przystankami transportu publicznego;
  • Zharmonizowanie nowej zabudowy z istniejącą nowoczesną infrastrukturą MPL Okęcie; - Traktowanie otoczenia CHOPIN AIRPORT CITY jako rozwijającej się tkanki miejskiej;
  • Powiązanie CHOPIN AIRPORT CITY z otaczającymi obszarami ;
  • Traktowanie alei Żwirki i Wigury jako ulicy miejskiej dojazdowej o charakterze lokalnym;
  • Stworzenie określonego w planie obszaru o charakterze miejskim w opozycji do swobodnej i otwartej formy urządzenia parku i lokalizowania w nim obiektów kubaturowych;

STRUKTURA URBANISTYCZNA OBSZARU - ROZWIĄZANIA PRZESTRZENNE

Projekt dzieli obszar opracowania na trzy podstawowe strefy o różnym charakterze przestrzennym.

Strefa pierwsza - miejska, obejmuje rejon galerii CHOPIN z dworcem PKP Warszawa MPL Okęcie oraz miasteczka AIRPORT CITY. Zabudowa tego obszaru stanowi nawiązanie do tradycji kształtowania tkanki śródmiejskiej. Główna oś kompozycyjna to przeszklony pasaż handlowy – galeria CHOPIN stanowiąca zespół usługowo-handlowy zintegrowany ze stacją PKP oraz podstawowym traktem komunikacji pieszej. Po obu stronach pasażu znajdują się parkingi oraz ponad nimi zabudowa biurowo-usługowa. Przestrzeń publiczna - ulice i place oraz charakter projektowanej zabudowy będzie nawiązywał proporcjami oraz skalą zabudowy do tkanki śródmiejskiej. Obszar miasteczka zdominowany będzie przez ruch pieszy z dopuszczeniem dojazdu zaopatrzenia do poszczególnych obiektów. Klasyfikacja podstawowych funkcji - w obszarach UH/B dopuszczone są następujące: budynki biurowe i budynki administracyjne, przedsiębiorstwa handlu detalicznego, maksymalnie do 1000 m2 powierzchni sprzedaży, gastronomia, firm oferujących noclegi; W wyjątkowych sytuacjach mogą być dopuszczone: inne funkcje znacząco nie wykraczające poza funkcje handlowe: salony samochodowe, obiekty sportowe typu fitness i sale gimnastyczne, przychodnie specjalistyczne;

Strefa druga - parkowa, pomiędzy budynkiem dominanty na osi al.Żwirki i Wigury a zabudową miasteczka AIRPORT CITY, w rejonie istniejącej zieleni parkowej oraz jeziorka. Miasteczko AIRPORT CITY powiązane będzie z parkiem. Przenika on w strukturę miejską miasteczka i zawiera parkowy program wystawienniczo-rekreacyjny. Obszar ten o zdecydowanie parkowym charakterze, wykorzystuje w możliwie maksymalnym stopniu istniejącą wartościową zieleń. Powstały w ten sposób park będzie uzupełnieniem zielonego kompleksu sąsiedniego zespołu starego fortu.

Strefa trzecia - obejmuje rejon ul.Gordon Beneta, zaprojektowano działki pod działalność biurową.