Budynek Instytutu Energetyki

Typ
budynki biurowe
Lokalizacja
Warszawa
Data
2009
Klient
INSTYTUT ENERGETYKI
Status
Zrealizowany

Powierzchnia użytkowa obiektu - 2 761 m2

Modernizacja istniejącego budynku hali wysokich napięć Instytutu Energetyki oraz nadbudowa dwóch kondygnacji nad jego częścią.

Całość inwestycji podzielona została na dwa etapy. Budynek przeznaczony na pomieszczenia badawcze i biurowe z pomieszczeniami pomocniczymi na potrzeby Instytutu Energetyki, w tym: - hale i laboratoria - pomieszczenia biurowe z zapleczem socjalnym - biblioteka - archiwum - pomieszczenia techniczne
Istniejący budynek stanowi zespół obiektów budowanych w różnym czasie - na elewacji występują różne elementy np. okna o zróżnicowanych wielkościach, podziałach, różnego kształtu gzymsy i inne detale.
Projektowana nadbudowa daje możliwość uporządkowania elewacji budynku, zwłaszcza że cały obiekt przy okazji modernizacji zostanie docieplony. We wszystkich oknach istniejących części nadbudowywanej zaprojektowano nowe podziały, które ujednolicą charakter budynku. Koncepcja nadbudowy zakłada zastosowanie stalowej, ramowej konstrukcji nośnej, ze słupami opartymi na wieńcach żelbetowych istniejących ścian i istniejących słupach żelbetowych.