Ambasada Niemiec w Warszawie

Typ
użyteczność publiczna
Data
2002
Klient
Ambasada Niemiec
Status
Koncepcja

Ambasada Niemiec powierzchnia terenu - 7 146 m2 powierzchnia użytkowa - 3 235 m2

PROJEKT KONKURSOWY. Ambasada Niemiec w Warszawie symbolizuje przemiany. Spojrzenie z zewnątrz na zamkniętą, niedostępną ścianę to wspomnienie przeszłości - mur podziałów, uprzedzeń, krzywd i nienawiści. Wejście przez wyłom w kamiennym murze to przełom, jest jak podanie dłoni w geście zachęty do pojednania... Dalej jest nadzieja na lepszą wspólną przyszłość, otwartą, przejrzystą, pełną światła i dyskretnego komfortu. Technologiczna machina łączy się tu z ogrodem wewnętrznym i zewnętrznym dając przedsmak nowego myślenia o świecie w którym żyjemy, w którym współegzystuje nowoczesna technika z naturalnym środowiskiem pełnym szumiącej zieleni, szemrzącej wody w ogrodzie... To miejsce otwarte dla ludzi i dla ich twórczości, dla wiedzy najwybitniejszych umysłów obydwu narodów i dla wszystkich chcących się tą wiedzą podzielić. Projekt odpowiada idei utworzenia w rejonie ul. Jazdów zespołu o funkcjach dyplomatycznych oraz reprezentacyjnych. Parkowy charakter tego obszaru oraz względy bezpieczeństwa tłumaczą konieczność odsunięcia zabudowy od granic posesji. Płaski charakter kamiennej fasady Kancelarii stanowi spokojne, szlachetne tło dla istniejącej i projektowanej zieleni. Obszar pomiędzy ażurowym ogrodzeniem a budynkiem jest postrzegany jako przynależny do ulicy co pozwoli na utrzymanie wrażenia przestrzeni wypełnionej zielenią. W tym celu wskazana jest odbudowa szpaleru drzew ul. Jazdów. Bardzo ważnym dla miasta elementem urbanistycznym jest Skarpa Warszawska oraz biegnący po jej krawędzi trakt spacerowy. Na jego trasie znajdują się liczne obiekty o dużym znaczeniu kulturowym oraz politycznym. Rezydencja ambasadora stanowi właściwe uzupełnienie tej zasady. Jej kompozycja oraz lokalizacja na zamknięciach widokowych pozwala na uzyskanie zgodnego z prestiżem obiektu efektu przestrzennego. Koncepcja rozmieszczenia obiektów Ambasady opiera się na zasadzie strefowania przestrzeni oraz idei ogrodu wewnętrznego integrującego obydwie funkcje: Kancelarię oraz Rezydencję (otwartego dla gości w czasie odbywających się spotkań kulturalnych czy uroczystości państwowych). Budynek Kancelarii zaprojektowano w formie grzebienia o wąskim trakcie konstrukcyjnym, przeszklonych elewacjach wypełnionych zadaszonymi atriami. Od zachodniej strony układ budynku przylega do płaskiej ściany fasady wejściowej. Wskutek tego zabiegu budynek stwarza zupełnie odmienne wrażenie oglądany z zewnątrz posesji jak od strony dziedzińca wewnętrznego. Wejścia do Kancelarii oraz Sekcji Wizowej prowadzą do obszarów dostępnych – odseparowanych w czytelny sposób od strefy bezpieczeństwa śluzą oraz zamykanymi drzwiami z pełną kontrolą dostępu. Budynek posiada cechy prostego układu funkcjonalnego z bardzo klarownym układem komunikacji wewnętrznej – centralny trzon windowy oraz główna klatka schodowa uzupełnione są klatkami ewakuacyjnymi oraz windami towarowo-osobowymi na końcach budynku, co pozwala pozwala spełnić wymogi bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania budynku. Sposób uformowania rzutu pozwala na łatwe zintegrowanie poszczególnych działów programowych. Atria wewnętrzne wypełnione roślinami poza funkcją jaką pełnią w systemie ogrzewania i wentylacji , są przestrzenią zamkniętą dostępną tylko w ramach specjalnych okoliczności (dostęp z zespołu ambasadora – górne atrium, dla gości uroczystości i spotkań – dolne atrium). Budynek Kancelarii zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej szkieletowej bezryglowej. Ściany zewnętrzne pełne – beton, izolowane termicznie z okładziną kamienna – z piaskowca. Okładzina kamienna – piaskowiec o zróżnicowanej fakturze od gładkiego do faktury naturalnego łamania. Ściany przeszklone zewnętrzne dwuwarstwowe, wentylowane z zewnętrzną powłoką w postaci regulowanych żaluzji szklanych. Atria – przeszklone dachy z funkcją przewietrzania oraz wewnętrzną żaluzją regulująca dopływ światła, ściana zewnętrzna z żaluzji szklanych regulowanych. Projekt zakłada łączenie materiałów silnie osadzonych w tradycjach architektury Warszawy – kamień piaskowiec z najnowocześniejszą technologią ekologicznego budownictwa oraz wyrafinowanym wzornictwem we wnętrzach. Projekt zakłada zastosowanie rozwiązań pozwalających na duże oszczędności energii. Zastosowane zostaną systemy sterowania i automatyki pozwalające na naturalne przewietrzanie budynku i minimalizację wentylacji mechanicznej. Obustronnie oświetlone, wąskie, trakty części biurowych w połączeniu ze sterowanymi żaluzjami pozwolą na optymalizację oświetlenia oraz minimalizację oświetlenia sztucznego.